אמיו ישראל יוניק- קהילת הפורומים


King


הצטרף בתאריך: 20-04-20
תאריך לידה: 08-12-00 (בן 20)
אזור זמן: 16-01-21, 22:08
סטטוס: מחובר (אמיו ישראל יוניק- קהילת הפורומים הדף הראשי @ 01:05)

אודות King
הצטרף בתאריך: 20-04-20
ביקור אחרון: לפני 3 דקות
תגובות: 105 (0.39 תגובות ביום | ערך המהווה 1.08% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 6 (0.02 אשכולות ביום | ערך המהווה 0.32% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 2 חודשים, 3 שבועות, 20 שעות, 16 דקות, 1 שניה
Total Likes Received: 2 (0.01 per day | 0.93 percent of total 216)
(Find All Threads Liked ForFind All Posts Liked For)
Total Likes Given: 0 (0 per day | 0 percent of total 216)
(Find All Liked ThreadsFind All Liked Posts)
צור קשר עם King
הודעה פרטית: שלח ל-King הודעה פרטית
מידע נוסף אודות King
מין : זכר

החתימה של King
My Army :Big Grin :

Knight
Blade
Dragon
Sex
Sexy
Lord
Divine
Super
Ghost 
Slay
Dream
Naruto
NightMare
Brass
DeadShoT 
GrandSoul
Elven
Viper  
Rave 
Special
Venus
HolyShit  


אופציה זו מבוטלת זמנית, אנו מתנצלים על אי הנוחות


Forum software by © MyBB Designed by AmitNet UniqueMU (2020-2021) ©