אמיו ישראל יוניק- קהילת הפורומים


War


הצטרף בתאריך: 18-10-20
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 16-01-21, 04:25
סטטוס: מנותק

אודות War
הצטרף בתאריך: 18-10-20
ביקור אחרון: 08-01-21, 21:22
תגובות: 54 (0.61 תגובות ביום | ערך המהווה 0.56% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 11 (0.12 אשכולות ביום | ערך המהווה 0.58% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 2 שבועות, 1 יום, 16 שעות, 5 דקות, 54 שניות
Total Likes Received: 5 (0.06 per day | 2.31 percent of total 216)
(Find All Threads Liked ForFind All Posts Liked For)
Total Likes Given: 13 (0.15 per day | 6.02 percent of total 216)
(Find All Liked ThreadsFind All Liked Posts)
צור קשר עם War
דוא"ל: שלח ל-War הודעה בדוא"ל
הודעה פרטית: שלח ל-War הודעה פרטית
מידע נוסף אודות War
מין : זכר

אופציה זו מבוטלת זמנית, אנו מתנצלים על אי הנוחות


Forum software by © MyBB Designed by AmitNet UniqueMU (2020-2021) ©