השחקן Army מקבל הרחקה מהמשחק לצמיתות.
לאחר שהוחלט לתת הזדמנות שנייה לאותו שחקן [שנתפס כבר בעבר על שימוש בעזרים, ראו באשכול כאן] השחקן כנראה לא למד לקח מההרחקה הקודמת שלו וגם לאחר החנינה שקיבל המשיך...