שמי במשחק : Powerאיפה נמצאים הUC אדבר איתך בדיס לגבי זהאיזה ניק ארצה : Royal