לא הגיוני שבשביל קרבות תצטרך להשקיע קרדיטים, בנוסף יצור תרבות קיוס רעה ( יבואו עם פנרייר ויורידו את כל העמידות ל0 )