הסיבות שאני חושב למה כן להשאיר את העדכון:

-יתן ערך " לתיקון חפצים" מה שלא היה עד עכשיו.
-יוריד את עומס הקרדיטים שיש בשרת.
-ערך הקרדיטים יעלה.

לסיכום, להשאיר את העדכון, העדכון הוא עדכון מבורך....