ישנם 2 צדדים למטבע
מצד אחד הדבר טוב להעלות את ערך הקרדיט לגבוה
מצד שני אנשי מעוטי קרדיטים ומתחילים רק הופכים לעניים יותר שכל קרדיט חשוב להם

לסיכום לדעתי צריך להתחשב במתחילים הכי הרבה וכן לשנות...