העדכון כולו מבורך ויפה ותודה על התחזוקה, אבל לדרוש 5 קרדיט עבור תיקון כל חפץ ?
לא רואה איך רלוונטי "לתת ערך לתיקונים" . אין צורך שיהיה לזה ערך לטעמי .